Titoktartási kötelezettség

Jogi elfogadás

Amennyiben látogatóként vagy felhasználó minőségben használja a portált, az azt jelenti, hogy teljes egészében, és fenntartások nélkül elfogadja a portál tartalmával kapcsolatban az alábbi titoktartási szabályokat.

Felhasználási feltételek

A jelen honlap a tigáz által nyújtott online tájékoztató szolgáltatás. Használata az alábbiak szerinti feltételek elfogadása esetén engedélyezett. Ha nem kívánja e feltételeket elfogadni, kérjük, ne használja a honlapot és arról ne töltsön le semmilyen anyagot.

Felhasználás korlátai

A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A honlap üzemeltetője minden szerzői jogot fenntart magának. A honlap oldalainak tartalmát nem lehet sem egészben, sem részben lemásolni, sokszorosítani, átadni, letölteni, publikálni, vagy terjeszteni semmilyen módon sem a tigáz előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve a saját számítógépen való tárolást, vagy a honlap oldalainak, kivonatainak a kinyomtatását kizárólagosan személyes felhasználás céljából. A honlapon látható márkanevek és logók a tigáz tulajdonát képezik. Ezeket nem lehet felhasználni a tigáz előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Felelősségi korlátok

A honlapon rendelkezésre bocsátott tájékoztató dokumentáció (az "információk") nem teljes körűek, nem feltétlenül tartalmaznak minden olyan információt, amelyeket az érdeklődők szükségesnek tarthatnak az ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlat kidolgozásához.

A tigáz nem vállal semmilyen felelősséget és nem ad semmilyen garanciát a honlapon szereplő információk, és bármilyen más olyan szóbeli vagy írásos információ teljessége, megalapozottsága és pontossága vonatkozásában, amely rendelkezésre bocsátásra kerül a jövőben bármely érdekeltnek.

A tigáz nem garantálja, hogy az információk nem változnak meg azok rendelkezésre bocsátását vagy megtekintését követően.

Az ajánlat benyújtása szempontjából minden érdeklődő elismeri és elfogadja, hogy a tigáz nem vállal felelősséget a honlapon szereplő, vagy későbbiekben szolgáltatott információk valósága, pontossága, kimerítő volta és teljessége vonatkozásában.

Az érdeklődők kötelesek meggyőződni az ingatlannal kapcsolatos információk valóságáról és teljességéről.

A tigáz nem vállal kötelezettséget arra, hogy az érdeklődőknek bármely további információt adjon, sem arra, hogy aktualizálja az információkat vagy – pontatlanság esetén - kijavítsa az információkat.

Az információk csak az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése céljából használhatók fel. Tilos az információkat nyilvánosságra hozni, idegennek átadni, terjeszteni. A honlapon szereplő ingatlanokkal kapcsolatos információk, adatok üzleti titoknak minősülnek.

Törvény és joghatóság

A fenti feltételek a magyar jogrend szerint szabályozottak. A magyar bíróság rendelkezik a joghatósággal és kizárólagos illetőséggel, ezen feltételekkel kapcsolatos esetleges jogviták esetén.

A fentieket tudomásul veszem, az alábbi gomb megnyomásával ezt elismerem.

Elfogad